Oferujemy rury bezszwowe i ze szwem we wszystkich metalch i stopach odpornych na korozje.

Zakres średnicy zewnętrznej do 300 mm dla rur bezszwowych i do 1000 mm w rurach spawanych/zgrzewanych